Naše D.ú.


Lucia Ferenčáková 

1. Prírodná až kultúrna krajina 

Geografické súradnice: 49.188407396,20.453324318

Približný azimut: SSZ

Názov lokality: križovatka v Spišskej Belej

Názov obce: Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rok vzniku historicke fotografie: 2. polovica 19. stor.

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 15.10.2016

Zdroj: Spišská Belá Vlastivedný zborník 2, vyd. Obzor  BA 1972

2. Kultúrna prevažne poľnohospodárska krajina 

Geografické súradnice: 20.8915137 14.9802017

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Kostol sv. Anny a zvonica

Názov obce: Spišská Belá- Strážky

Okres: Kežmarok

Rok vzniku historicke fotografie: 19. stor.

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 15.10.2016

Zdroj: https://www.discover-ce.eu/

3. Kultúrna,prevažne priemyselná krajina


Geografické súradnice: 15.4140853 16.4092827

Približný azimut: SSV

Názov lokality: obchodný dom 

Názov obce: Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rok vzniku historicke fotografie: 19 stor.

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 18.10.2016

Zdroj: Spišská Belá Universum, Prešov 2006


Sára Balaščákova

1. Prírodná až kultúrna krajina  

Geografické súradnice: 49.293947 

                                         21.270524

Približný azimut: SSZ

Názov lokality: Za rajom

Názov obce: Bardejov

Názov okresu: Bardejov

Rok vzniku historickej fotografie: v 70. rokoch 20. storočia

Dátum vzniku súčasnej fotografie:10.10.2016

Zdroj: www.facebook.com/groups/bjkedysiadnes


2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina 

Geografické súradnice: 49.288020

                                        21.277991

Približný azimut: JJV

Názov lokality: Postajok

Názov obce: Bardejov

Názov okresu: Bardejov

Rok vzniku historickej fotografie: 1982

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 17.10.2016

Zdroj: www.facebook.com/groups/bjkedysiadnes


3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina 

Geografické súradnice: 49.309182

                                       21.298554

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Obuvnícke závody JAS

Názov obce: Bardejov

Názov okresu: Bardejov

Rok vzniku historickej fotografie: 1972

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 10.10.2016

Zdroj: Dejiny Bardejova (A.Kokuľa, A. Lukáč, L. Tajták, Šarišské múzeum v Bardejove, 1975)


 Bučková Diana

PRÍRODNÁ AŽ KULTÚRNA KRAJINA

Súradnice: 48.848561, 19.886726

Aimut: poloha fotená zo severovýchodu na juhozápad, SV-JZ.
Názov lokality: Záhrada starých rodičov v Hámre, v pozadí lúky, ktoré sa v minulosti kosili a teraz vidno, ako zarástli lesom.
Názov obce: Polomka časť Hámor.
Názov okresu: Brezno.
Dátum a rok historickej fotky: 21. 7. 1972
Dátum a rok novej fotky: 22. 10. 2016
Zdroj historickej fotky: Rodinný fotoalbum starých rodičov.


KULTÚRNA, PREVAŽNE PRIEMYSELNÁ KRAJINASúradnice: 48°51'01.3"N 19°51'57.2"E

Azimut: poloha fotená zo severozápadu na juhovýchod, SZ-JV.
Názov lokality: Drevokombinát.
Názov Obce: Polomka
Názov Okresu: Brezno
Dátum a rok historickej fotky: 1981
Dátum a rok novej fotky: 22. 10 2016
Zdroj historickej fotky: Obecný úrad v Polomke, kronika. 

KULTÚRNA, PREVAŽNE POĽNOHOSPODÁRSKA KRAJINA

Súradnice: 48°51'58.7"N 19°58'21.7"E

Azimut: poloha fotená zo severu na juh.
Názov lokality: Je to amfiteater na holom vrchu.
Názov obce: Heľpa.
Názov okresu: Brezno.
Dátum a rok historickej fotky: 1965
Dátum a rok novej fotky: 18. 10. 2016
Zdroj historickej fotky: internet, https://www.aktuality.sk/clanok/301006/folklorne-festivaly-v-minulosti/

Filo Daniel

1. "Prírodná" až kultúrna krajina

2. Súčasná fotografia 4m smerom SV 


Geografické súradnice: 48.591330601, 17.840729356

Približný azimut: S

Názov lokality: Nábrežie Biskupického kanála Váhu, Lido

Názov obce: Piešťany

Názov okresu: Piešťany

Dátum vzniku historickej fotografie: cca rok 1963

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 16. 10. 2016

Zdroj: www.facebook.com/Piešťany-History

Foto: A. Soukup.
Pridal: Ján Galo.     

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina 

Geografické súradnice: 48.607071344, 17.879616022

Približný azimut: J

Názov lokality: Moravany nad Váhom- Striebornica

Názov obce: Moravany nad Váhom

Názov okresu: Piešťany

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1983

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 16. 10. 2016

Zdroj: www.facebook.com/Piešťany-History

Foto: Ján Galo.

3· Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice: 48.591270282, 17.816723585

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Ružový mlyn

Názov obce: Piešťany

Názov okresu: Piešťany

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1946

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22. 10. 2016

Zdroj: https://www.pnky.sk/historia/mlynarska-historia-%E2%80%93-6-ruzovy-mlyn-1945-1948/ Autor: Alexander Urminský Foto: zbierka autora, 24. október 2010

Grižák Vladimír

1.Prírodná až kultúrna krajina


Geografické súradnice:

49°04'53.1"N

19°18'10.5"E

Približný azimut: pohľad na V

Názov lokality: Námestie Andreja Hlinku

Názov obce: Ružomberok

Názov okresu: Ružomberok

Dátum vzniku historickej fotografie: 1897

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 18.10.2016

Zdroj: https://www.rkhlas.sk/?id_bl=2502

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina


Geografické súradnice:

48°27'42.1"N

18°54'42.6"E

Približný azimut: pohľad na V

Názov lokality: Kalvária

Názov obce: Banská Štiavnica

Názov okresu: Banská Štiavnica

Dátum vzniku historickej fotografie: 1906

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 4.10.2016

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Perger

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina


Geografické súradnice:

49°06'53.9"N

18°55'31.3"E

Približný azimut: pohľad na JZ

Názov lokality: Zelezničná stanica

Názov obce: Vrútky

Názov okresu: Martin

Dátum vzniku historickej fotografie: 1875

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 24.9.2016

Zdroj: https://www.vrutky.sk/drupal-5.2/?q=node/15

Hrivko Stanislav

1. Prírodná až kultúrna krajina
1. Prírodná až kultúrna krajina
1. Prírodná až kultúrna krajina
1. Prírodná až kultúrna krajina

Geografické súradnice: 49.311216

18.746608

Približný azimut: pohľad na Z

Názov lokality: Nesluša-Černíková

Názov obce: Nesluša

Názov okresu: Kysucké Nové Mesto

Dátum vzniku historickej fotografie: 1905

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 18.10.2016

Zdroj: rodinné foto


2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice: 49.298682 18.800701

18.800701

Približný azimut: SSV

Názov lokality: KNM- Budatínska Lehota kríž

Názov obce: Kysucké Nové Mesto

Názov okresu: Kysucké Nové Mesto

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1915

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 18. 10. 2016

Zdroj: Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice: 49.304252

18.779266

Približný azimut: SSZ
Názov lokality: KNM areál ZVL

Názov obce: Kysucké Nové Mesto

Názov okresu: Kysucké Nové Mesto

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1962

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 18. 10. 2016

Zdroj: https://www.kysuckenovemesto.sk/files/obrazky/subory%20MKSS/hospodarstvo/ZVL.jpg

Hubináková Ľubica

1. Prírodná až kultúrna krajina


Geografické súradnice: 48, 585213199

                                        17, 838739157

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Obtokové (teplé, mŕtve) rameno Váhu

Názov obce: Piešťany

Názov okresu: Piešťany

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1966

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 10. 10. 2016

Zdroj: www.facebook.com/Piešťany-History


2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina


Geografické súradnice: 48, 585592897

                                        17, 835917473

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Krajinský most, Červená veža, Banka

Názov obce: Piešťany

Názov okresu: Piešťany

 Dátum vzniku historickej fotografie: apríl 1945

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 10. 10. 2016

Zdroj: Balneologické múzeum, Piešťany


3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice: 48, 661280263

                                        17, 876493931

Približný azimut: SSZ

Názov lokality: Lúka nad Váhom, závod Lucka

Názov obce: Lúka

Názov okresu: Nové Mesto nad Váhom

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1970

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 7. 10. 2016

Zdroj: geo781.webnode.sk           Michaela Chovančeková 


1. Prírodná až kultúrna krajina


Geografické súradnice: 49.151888

                                        18.724579

Približný azimut: S

Názov lokality: Porúbka

Názov obce: Porúbka

Názov okresu: Žilina

Dátum vzniku historickej fotografie: okolo r. 1940

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22. 10. 2016

Zdroj: rodinný album

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina 


Geografické súradnice: 49.133285

                                        18.703355

Približný azimut: J

Názov lokality: Poluvsie

Názov obce: Poluvsie

Názov okresu: Žilina

Dátum vzniku historickej fotografie: okolo r. 1960

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22. 10. 2016

Zdroj: Jozef Cincík a kol. Rajecké Teplice 1967 

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina 


Geografické súradnice: 49.224801

                                        18.741514

Približný azimut: S

Názov lokality: Žilina- námestie Andreja Hlinku

Názov obce: Žilina

Názov okresu: Žilina

Dátum vzniku historickej fotografie: okolo r. 1930

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22. 10. 2016

Zdroj: rodinny zdroj

Junásová Adela

1. Prírodná až kultúrna krajina

Geografické súradnice: 49.041889, 18.991611

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Sklabiňa Kohútová

Názov obce: Sklabiňa

Názov okresu: Martin

Dátum vzniku historickej fotografie: 1966

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 18. 10. 2016

Zdroj: rod. Perinajová

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina 

Geografické súradnice: 49.095556, 18.908722

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Záturčie

Názov obce: Martin

Názov okresu: Martin

Dátum vzniku historickej fotografie: 1943

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 16. 10. 2016

Zdroj: Milan Košarišťan

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina 

Geografické súradnice: 49.062028, 18.917139

Približný azimut: ZJZ

Názov lokality: Martin ul. Bernoláková

Názov obce: Martin

Názov okresu: Martin

Dátum vzniku historickej fotografie: 1914

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22. 10. 2016

ZdrojHRUŠOVSKÝ, Ján. Obrázky starého Martina. Prvé vydanie. Martin: Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-8115-029-6.

Kendera Mário Ján

1. Prírodná až kultúrna krajina

Geografické súradnice: 49, 133395

                                        18, 692951

Približný azimut: ZJZ

Názov lokality: Skalky

Názov obce: Rajecké Teplice

Názov okresu: Žilina

Rok vzniku historickej fotografie: 1967

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 2. 10. 2016

Zdroj: Jozef Cincík a kol. Rajecké Teplice 1967

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice: 49, 133395

                                         18, 692951

Približný azimut: VJV

Názov lokality: Skalky

Názov obce: Rajecké Teplice

Názov okresu: Žilina

Rok vzniku historickej fotografie: 1967

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 2. 10. 2016

Zdroj: Jozef Cincík a kol. Rajecké Teplice 1967

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina


Geografické súradnice: 49,285953

                                        18,742664     

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Žilina- Celulózka

Názov obce: Žilina

Názov okresu: Žilina

Rok vzniku historickej fotografie: 70. roky 20. storočia

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 28. 9. 2016

Zdroj: https://www.zilinak.sk/fotoalbumy/zobrazit/1018/8081 

Košarišťan Daniel

1. Prírodná až kultúrna krajina

Geografické súradnice: 49.203523143,

                                         19.302125573

Približný azimut: VSV

Názov lokality: Dolný Kubín-Medzihradné

Názov obce: Dolný Kubín

Názov okresu: Dolný Kubín

Dátum vzniku historickej fotografie: 70. roky 20. storočia

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22. 10. 2016

Zdroj: Mestský úrad Dolný Kubín

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina


Geografické súradnice: 49.213584892,

                                         19.279348254

Približný azimut: VJV

Názov lokality: Dolný Kubín- Bysterec

Názov obce: Dolný Kubín

Názov okresu: Dolný Kubín

Dátum vzniku historickej fotografie: 1973

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22. 10. 2016

Zdroj: Mestský úrad Dolný Kubín

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice: 49.230153752,

                                         19.309501648

Približný azimut: SZ

Názov lokality: Dolný Kubín- Mokraď

Názov obce: Dolný Kubín

Názov okresu: Dolný Kubín

Dátum vzniku historickej fotografie: 1971

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 28. 9. 2016

Zdroj: Mestský úrad Dolný Kubín

Krupa Roland

1. Prírodná až kultúrna krajinaGPS: 49° 5' 5.1814794" N   20° 17' 23.8041687" E 

azimut: pohľad na S

Názov lokality: Slavkovská cesta

Názov obce: medzi Popradom a Veľkým Slavkovom

Názov okresu: Poprad

Presný dátum súčasnej foto: 16.10.2016

Zdroj hist. foto: Slovensko na hist.fotografiách - facebook

2.Kultúrna prevažne poľnohospodárska krajina

                                GPS: 49° 4' 2.5367626" N  20° 16' 49.428978" E 

                                 Azimut: SSV

                                 Názov lokality: Evanjelická fara

                                  Názov obce: Poprad-Veľká

                                   Názov okresu: Poprad

                                    Presný dátum súčasnej foto: 23.10.2016

                                     Zdroj hist. foto: Slovensko na hist. fotografiách-facebook

                                     3. Kultúrna prevažne priemyselná krajina

GPS: N49°3'30'' E20°17'52''

Azimut: pohľad na SV

Názov lokality: Tatranská galéria

Názov obce: Poprad

Názov okresu: Poprad

Dátum vzniku súčasnej foto:  24.10.2016

Zdroj: www.google.sk
Láska Matej

1. Prírodná až kultúrna krajinaGeografické súradnice:  48.2586564 

                                          19.6792142

Približný azimut: SSZ

Názov lokality: Ihrisko za panelákmi (108-čka)

Názov obce: Poltár

Okres: Poltár

Rok vzniku historicke fotografie: 1965

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 29.10.2016

Zdroj: https://www.facebook.com/mestoPoltar/photos/?tab=album&album_id=10152343906136670

2.Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina


Geografické súradnice: 22.8925143 

                                         15.9608014

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Evanjelický kostol v Poltári

Názov obce: Poltár

Okres: Poltár

Rok vzniku historicke fotografie: 20. stor.

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 27.10.2016 

Zdroj: https://www.facebook.com/mestoPoltar/photos/?tab=album&album_id=10152343906136670 

3.Kultúrna prevažne priemyselná krajina


Geografické súradnice: 17.9150652 18.6634868

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Železničná stanica

Názov obce: Poltár

Okres: Poltár

Rok vzniku historicke fotografie: 1967

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 3.11.2016

Zdroj: https://www.facebook.com/mestoPoltar/photos/?tab=album&album_id=10152343906136670

Liščáková Eva

1. Prírodná až kultúrna krajina

Súradnice : 49.503533 , 18.889743

Príbližný azimut : SV

Názov lokality : Poľana

Názov obce : Skalité

Názov okresu : Čadca

Rok vzniku historickej fotografie : 1975

Rok vzniku súčasnej fotografie : 2016

Zdroj : rodinné fotografie 

2.Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Súradnice : 49.502722 , 18.889185

Príbližný azimut : SZ

Názov lokality : Pahorok

Názov obce : Skalité

Názov okresu : Čadca

Rok vzniku historickej fotografie : 1965

Rok vzniku súčasnej fotografie : 2016

Zdroj : rodinné fotografie 

3.Kultúrna prevažne priemyselná krajina


Súradnice : 49.433575 , 18.795000

Príbližný azimut : SV

Názov lokality : Čadca mesto

Názov obce : Čadca

Názov okresu : Čadca

Rok vzniku historickej fotografie : 1986

Rok vzniku súčasnej fotografie : 2016

Zdroj : Mestký úrad  

Maroš Teodor

Prírodná až kultúrna krajina

prírodná až kultúrna krajina
prírodná až kultúrna krajina
prírodná až kultúrna krajina
prírodná až kultúrna krajina

Geografické súradnice 49.045984  18.992833

Približný azimut: JV

Názov lokality: obec Sklabiňa

Názov okresu: Martin

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1976

Dátum vzniku sučasnej fotografie: 18.10 2016

Zdroj: Obecný archív 

Kultúrna prevažne poľnohospodárska krajina

Kultúrna prevažne poľnohospodárska krajina
Kultúrna prevažne poľnohospodárska krajina
Kultúrna prevažne poľnohospodárska krajina
Kultúrna prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice 49.090147  18.998959

Približný azimut: SZ

Názov lokality:  sučianska skala

Názov obce: Súčany

Názov okresu: Martin

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1969

Dátum vzniku sučasnej fotografie: 18.10 2016

Zdroj: https://www.facebook.com/StaryMartin/ 

Kultúrna prevažne priemyselná krajina

Kultúrna prevažne priemyselná krajina
Kultúrna prevažne priemyselná krajina
Kultúrna prevažne priemyselná krajina
Kultúrna prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice 49.108477  19.490239

Približný azimut: JJV

Názov lokality: VN Liptovská Mara

Názov okresu: Liptovský Mikuláš

Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1975

Dátum vzniku sučasnej fotografie: 9.9 2015

Zdroj: rodinné fotografie

Oravcová Gabriela

1. Prírodná až kultúrna krajina


Geografické súradnice: 49.294281

                                        21.274789

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Promenádny park

Názov obce: Bardejov

Názov okresu: Bardejov

Rok vzniku historickej fotografie: 1973

Dátum vzniku súčasnej foto: 14.10.2016

Zdroj:https://www.facebook.com/groups/bjkedysiadnes/?fref=ts.

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina


Geografické súradnice: 49.027923

                                       20.092601

Približný azimut: SSZ

Názov lokality: Kríž na Hrbku

Názov obce: Šuňava

Názov okresu: Poprad

Rok vzniku historickej fotografie:1931

Dátum vzniku súčasnej fotografie:15.10.2016

Zdroj: https://www.sunava.sk/historia-obce/geneza-po-1-svetovu-vojnu

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina


Geografické súradnice: 49.293279

                                       21.2711411

Približný azimut: SSZ

Názov lokality: Námestie SNP

Názov obce: Bardejov

Názov okresu: Bardejov

Rok vzniku historickej fotografie: 1966

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 14.10.2016

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/bjkedysiadnes/?fref=ts

1. Prírodná až kultúrna krajina

Geografické súradnice: 49°29'07.2"N

                                       19°29'20.1"E
Približný azimut: SSZ
Názov lokality: Poľnohospodárske družstvo Magura (JRD) Rabča
Názov obce: Rabča
Názov okresu: Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: 1975
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 15. 10. 2016
Zdroj:HUBA, P. Monografia Rabča. 1995, s.51 

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice: 49°31'34.184"N

                                        19°28'24.568"E

Približný azimut: SSV
Názov lokality: Turistická chata Slaná voda,Oravská Polhora
Názov obce: Oravská Polhora
Názov okresu: Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: priblížne r.1865
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 14. 10. 2016
Zdroj: https://www.orava-region.sk/mesta-a-obce/okres-namestovo/oravska-polhora/oravska-polhora-slana-voda-pramene-liecivej-vody/

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice: 49°28'57.2"N

                                        19°28'49.1"E 
Približný azimut: SSZ
Názov lokality: Zš Rabča
Názov obce: Rabča
Názov okresu: Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: 1962
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 15. 10. 2016
Zdroj:HUBA, P. Monografia Rabča. 1995, s.58

Šabla René

1. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice: 48°56'57.5"N , 20°30'26.6"E

Približný azimut: SSZ
Názov lokality: Smižany-Maša
Názov obce: Smižany
Názov okresu: Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie: približne rok 1930
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 21.10.2016
Zdroj:https://www.facebook.com/107218409358728/photos/a.272581929489041.66305.107218409358728/278609962219571/?type=3&theater

2.Prírodná až kultúrna krajina

Geografické súradnice:49° 5' 18.59" N 20° 31' 10.20" E

Približný azimut:SSZ

Názov lokality: Bývalé vojenské pásmo Javorina- čast zaniknutej obce Ruskinovce 

Názov obce: Kataster obce Tvarožná

Názov okresu: Kežmarok
Dátum vzniku historickej fotografie: rok 1950
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 14.10.2016
Zdroj: https://prosilva.blog.pravda.sk/2015/11/24/za-tajomstvami-ruskinoviec-alebo-smutna-saga-jednej-obce/

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice:48°56'44.7"N . 20°33'48.7"E

Približný azimut: SSZ

Názov lokality: Budova bývalej baníckej školy v Spišskej Novej Vsi

Názov obce: Spišská Nová Ves

Názov okresu: Spišská Nová Ves

Dátum vzniku historickej fotografie: okolo roku 1910

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 21.10.2016

Zdroj: https://www.facebook.com/107218409358728/photos/a.327137674033466.76789.107218409358728/224139090999992/?type=3&theater

Vladár René

1. Prírodná až kultúrna krajina

Geografické súradnice: 49, 253170
                                        18, 698291
Približný azimut: SSZ
Názov lokality: Intravilán obce Divinka
Názov obce: Divinka
Názov okresu: Žilina
Dátum vzniku historickej fotografie: 1950
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 30. 9. 2016
Zdroj: https://www.hradiska.sk/2014/08/peter-schreiber-osidlenie-ziliny-okolia.html

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

Geografické súradnice: 49, 285533
                                        18, 745281
Približný azimut: SSZ
Názov lokality: Intravilán obce Rudina
Názov obce: Rudina
Názov okresu: Kysucké Nové Mesto
Dátum vzniku historickej fotografie: 1972
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 29. 9. 2016
Zdroj: PRIEČKO, M. a kol., Rudina a Rudinčania. 2010, s. 21.

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice: 49, 231376
                                        18, 752098
Približný azimut: JJV
Názov lokality: Považské chemické závody Žilina
Názov obce: Žilina
Názov okresu: Žilina
Dátum vzniku historickej fotografie: 1927
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 28. 9. 2016
Zdroj: https://www.google.sk/

Ivana Slavkovská


1. Prírodná až kultúrna krajina


Geografické súradnice: 49.213938

                                            19.288821

Približný azimut: SSZ

Názov lokality: sídlisko Veľký Bysterec

Názov obce: Dolný Kubín

Názov okresu: Dolný Kubín

Rok vzniku historickej fotografie: 1961

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 23.10.2016

Zdroj: kalendár Dolný Kubín včera a dnes


2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina  

 

Geografické súradnice: 49.193063

                                        19.302704

Približný azimut: JJV

Názov lokality: Jasenovský potok

Názov obce: Dolný Kubín

Názov okresu: Dolný Kubín

Rok vzniku historickej fotografie: 1940

Dátum vzniku súčasnej fotografie:23.10.2016

Zdroj: kalendár Dolný Kubín včera a dnes

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Geografické súradnice: 49.231481

                                        19.307484

Približný azimut: SSV

Názov lokality: Priemyselný park Mokraď

Názov obce: Dolný Kubín, mestská časť Mokraď

Názov okresu: Dolný Kubín

Rok vzniku historickej fotografie: 1975

Dátum vzniku súčasnej fotografie: 23.10.2016

Zdroj: kalendár Dolný Kubín včera a dnes